Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. Biddag gewas en arbeid

Collecte:  1e diaconie   2e:  kerk