Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars, Eeuwigheidszondag

Collecte:   1e Diaconie    2e Kerk