Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars, kerstnachtdienst. M.m.v. ‘Crescendo’

Collecten:  1e: kinderen in de knel   2e:   kerk