Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. Kerstnachtdienst

collecte: 1e KIA, kinderen in de knel   2e kerk