Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars, laatste zondag kerkelijk jaar

Collecten:  1e: diaconie   2e: onderhoud gebouwen