Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. Palmpasen

Collecte:   1e: project 40-dagentijd   2e:  kerk