Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars

Collecte: 1e Werelddiaconaat   2e: Kerk