Collecte:  1e Doel door commissie   2e Onkosten dienst