Openluchtdienst op het grasveld aan De Omloop

Collecte:  1e zending   2e onkosten dienst