Van harte welkom bij PKN gemeente:

Rood. Pinksteren

Collecte:  1e: KIA project  2e: onkosten dienst