De Jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart om 19.30 uur in de kapel van Doniahiem. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit de Bahama’s

Het thema voor de viering is: Begrijp je mijn Liefde?

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comité Wereldgebedsdag 85 jaar!

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in de Bahama’s ingezameld.

Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten:

Bahama Crisis Centrum: zorgt voor de opvang van kinderen en vrouwen, die lichamelijk, seksueel of psychisch zijn mishandeld.

Stichting “Hands for Hunger”: beheert een voedselbank in Nassau op het eiland Providence.

Het Grand Bahama’s Children’s Home: op het eiland Grand Bahama zorgt deze stichting voor kinderen die zijn misbruikt of achtergelaten.

Ook de Aids Foundation zal – als de opbrengsten dat toelaten – worden ondersteund.

 

Graag tot ziens op vrijdag 6 maart. Ook de Wereldwinkel is aanwezig.

 

Wilt u meer weten over de Wereldgebedsdag, kijk dan op: www.wereldgebedsdag.nl