Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit

Collecte:  1e gez. diaconieën/Caritas    2e:  Kerk