Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit

Collecte:  1e: KIA catechisatie en educatie   2e: kerk