Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit, Fryske Tsjinst

Collecte:  weeshuis   2e: kerk