Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit. Hemelvaartsdag

Collecte:  1e diaconie   2e kerk