Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit. Jeugddienst

Collecte:  1e: KIA werelddiaconaat  2e: onkosten dienst