Collecten:  1e: kinderen in de knel  2e: onderhoud gebouwen