Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit. Nieuwjaarsdag

Collecte: 1e diaconie     2e kerk