Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit, nieuwjaarsdag. Koffiedrinken na de dienst

Collecte:  1e diaconie    2e kerk