Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit, nieuwjaarsdag

Collecte:  1e diaconie   2e:  kerk