Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit. Oudjaarsdag

Collecte:   1e diaconie,   2e kerk