Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit, oudjaarsdienst

Collecten:  1e: diaconie   2e:  kerk