Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit. Oudjaarsdienst

Collecte: 1e diaconie    2e kerk