Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit. School/gezinsdienst met ‘Paedwizer’

Collecte:  doel door Paedwizer   2e: onkosten dienst