Collecte: 1e GD&C   2e kerk

Gedoopt zullen worden: Vera Nynke, dochter van Reitze en Lucia de Jong

Jurre Feike, zoon van Teo en Brechtsje Koopmans