Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit, zondag Epifanie

Collecten:  1e: gez. diaconieën en Caritas   2e: kerk