Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit

Collecte:  1e Gezamenlijke diaconieën en caritas    2e Jeugdwerk