025 s

Zoals de titel al zegt was deze dienst voorbereid door de kinderen en leerkrachten van de Paedwizer.

Pastor Anneke Adema leidde de dienst.  De rode draad van deze dienst was het verhaal van Ruth.  Een groep kinderen zong een lied van Stef Bos: Lied van Ruth – My Land Is Jou Land. Door de liederen die de kinderen en de gemeente zongen werd het verhaal van Ruth verteld. D. m.v. foto’s werd door de kinderen van de Paedwizer het verhaal van Ruth uitgebeeld. Gerrit Hoekstra en Jildou Schotanus vertelden het verhaal bij de foto’s.

Anneke vertelde in de meditatie het verhaal van Naomi, Ruth en Boaz.

Samen met Anneke gingen Geuvert Hoogkamp en Klaske van der Molen voor in de gebeden.

Voor de collecte werd het geld aangeboden van de 40 dagen tijd. In deze tijd hebben de Paedwizer en de gemeente Op é Noed gespaard voor het project  “kinderhulp in Oeganda”. Frits en Roelie, van de stichting kinderhulp in Oeganda mochten een cheque met het mooie bedrag van € 2382,93 in ontvangst nemen van Marieke en Hester.  Roelie bedankte ons, namens de stichting, voor het mooie bedrag en vertelde wat ze met het geld gaan doen in Oeganda. Ook de opbrengst van de collecte van deze dienst zal naar dit project gaan.

Verslag en foto’s: Dini Wijnia

028 s 001 s 004 s 005 s 012 s 013 s 016 s 021 s 023 s 025 s