In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijner goed te doen. SAMEN zijn we Kerk in Actie.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat dat betekent: Hongerigen eten geven, dorstigen drinken geven, vreemdelingen onderdak bieden, zieken verzorgen, eenzamen en alleenstaanden aandacht geven. Oók dichtbij, en vanuit onze stoel kunnen we de oproep van Jezus, gehoor geven. Een kaartje, een telefoontje, is een kleine moeite en kan zoveel betekenen voor de ander.

Dit 40dagentijd-project van Kerk in Actie, ondersteunt projecten in Moldavië, Libanon, Indonesië, Ghana en Zuid-Afrika. Wilt u ook het 40dagentijd 2021-project financieel ondersteunen? U kunt dat doen door een gift over te maken naar: NL 60 RABO 0334700191 t.n.v diaconie Op ‘e Noed o.v.v 40dagentijd 2021

In overleg met de Paedwizer is besloten om dit jaar, ivm Corona, geen gezamenlijke spaaractie te organiseren. U ontvangt dit jaar géén acceptgiro voor het 40dagentijd-project, zoals in voorgaande jaren. Daarom wordt uw collecte-bijdrage van harte bij u aanbevolen!!

Namens uw diaconie, HARTELIJK DANK.