Deze keer willen we het even anders dan anders doen: Het wordt een bijzondere dienst.

We komen bij elkaar voor een (eenvoudige) maaltijd. Het eten wordt afgewisseld door gebeden, woorden en gedichten die te maken hebben met Dankdag.

We beginnen om 18.30 en zal ongeveer een uur duren.

We nemen, zoals gewoonlijk, producten mee die we naar de voedselbank brengen.

Het is in de kerk van Idskenhuizen. Afhankelijk van het aantal deelnemers in de kerkzaal of in de koffie zaal.

Omdat we een maaltijd houden willen we graag weten hoeveel mensen er komen.

U kunt zich opgeven bij: Anneke Adema, tel. 0650868890 , email annekeadema@hotmail.com

Of bij Gerda Keijzer, email stoel-keijzer@planet.nl (liefst voor 27 oktober)

Het zou mooi zijn als u/jij zou aanschuiven.

Ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema