Van harte welkom bij PKN gemeente:

paars, 2e zondag veertigdagentijd