Van harte welkom bij PKN gemeente:

paars, 3e zondag veertigdagentijd