Van harte welkom bij PKN gemeente:

paars, 5e zondag veertigdagentijd