Van harte welkom bij PKN gemeente:

paars, biddag gewas en arbeid