Van harte welkom bij PKN gemeente:

Paars. Palmzondag

Collecte:  1e project 40-dagentijd  2e kerk