Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit. Beloken pasen.

Collecte:  gez. diaconieën en Caritas   2e kerk