Van harte welkom bij PKN gemeente:

Wit. Pasen. Openbare Belijdenis, m.m.v. Wim&Rieneke van der Wal

Collecte:  1e project 40-dagentijd  2e onderhoud gebouwen