De naam is destijds bedacht door de leden zelf. Dorcas betekent in het Grieks “Gazelle” Maar het is ook de naam voor een liefdadige vrouw, vervaardigen van kleding voor behoeftigen.

20160322_15185920160322_16210220160322_151914

Afgelopen dinsdag 22 maart j.l. had de vrouwenvereniging haar laatste bijeenkomst. De allereerste bijeenkomst was 3 januari 1933. In de beginjaren telde de vereniging wel 30 leden. Vroeger kwam men bijeen in wat vroeger de winkel van wijlen Piet Zijlstra was, later werd dat de grote zaal in Unitas. Nu vergaderen de dames ѐѐn keer in de 14 dagen in het kleine kamertje bij Joke in Unitas. Zij waren de enigste nog bestaande groep binnen de regio. Joure en Delfstrahuizen gingen hen voor. Zij hebben nooit contributie gevraagd maar haalden hun inkomsten o.a. uit de bazar, denk aan het draaiend rad ( gemaakt door Van Solkema) , loten verkopen en sokken,truitjes e.d. breien. 12-12-2015 waren ze nog aanwezig met een mand met levensmiddelen bij onze boekenmarkt. ’s Middags begon men om kwart voor twee tot kwart voor vier. Hoe zag zo’n middag eruit?

Er werd begonnen met een welkom, lied, gedicht, lied, gebed, bijbellezing en inleiding.In de pauze ging Corrie Kunst langs met een busje voor wat kleingeld dat besteed werd aan een bloemetje of een kaart voor een zieke. Na de pauze kwamen de dames wisselend met een vrije bijdrage. Mevr.G.Zijlstra had vaak een vrolijke noot verwerkt in haar bijdrage, zij beheerde ook jaren de kas. Mevr.Postma was jaren voorzitster. Met de Kerst en Pasen werd er van een liturgie gebruikt vanuit Leeuwarden. Het seizoen liep van de dinsdag na de merke tot Pasen.

Sprekers werden er nauwelijks uitgenodigd; te duur. Soms deed men dat samen met Joure. Wij willen jullie hier de namen nog even noemen van de laatste trouwe leden. Op de foto ontbreekt mevrouw Anne Kornelis ( verhuisd naar Hurdegarijp) en mevrouw Jenny Winia.

–Femmy Hoogland, Pietsje Bijlsma, Akke Postma, Geartsje Zijlstra, Yfke Bosma en Corrie Kunst. Deze dames werden in het zonnetje gezet o.a. door een bloemetje en in aanwezigheid van enkele leden van de kerkenraad.

Dank aan Joke dat ze ons attent maakte op deze laatste bijeenkomst, de dames hebben zich altijd zeer welkom bij jou gevoeld!

Trijn van der Heide