Van harte welkom bij PKN gemeente:

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

In de dienst op 7 mei hebben we afscheid genomen van janke Bokma (wijkouderling), Linda Wind (jeugdouderling), Reitze

Sybesma (scriba), Wico Koolstra (kerkrentmeester) en Jetty Oppedijk (diaken). Bevestigd zijn Hemmo Kalteren (kerkrentmeester), Roel Kok (scriba), Jan van der Schaaf (kerkrentmeester) en Dini Faber (diaken). Hieronder de foto’s van deze dienst.