Foto (1)

Afgelopen jaren zijn diverse restauraties van de kerk te St. Nicolaasga gereed gekomen. Met name de restauratie van het interieur die in 2010 werd afgerond heeft veel gegevens opgeleverd over de historie die tot dan onbekend waren.

De kortgelden historicus Sytse ten Hoeve heeft hier onder anderen veel onderzoek aan besteed. Hij was van plan hier nog eens een publicatie aan te wijden. De beschilderde peiwand komt hierin met name als bijzonder onderdeel naar voren.

De nu bekende gegevens zijn door ons gemeentelid Jan Kuijper verwerkt in een boek. Daarin zijn ook opgenomen de gegevens die Auke de Jong als Archivaris publiceerde, zodat er nu een uitgave is die zoveel mogelijk gegevens bevat over de historie van deze kerk.

Dit boek is in beperkte oplage te koop voor € 15,00. Indien u dit boek zou willen aanschaffen, kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter van het College van kerkrentmeesters, Wico Koolstra (0513-432155 / w_koolstra@hotmail.com) of bij de scriba Reitze Sybesma (06-51249180 / reitze777@gmail.com)