In de vorige Geschakeld stond vermeld dat u een acceptgiro zou ontvangen in de 40 dagentijd. De diaconie krijgt, vanwege de vervallen kerkdiensten, nu geen collectegeld voor
dit project meer binnen.

Wij vragen u om samen met uw reguliere gift ook uw collectegeld over te maken middels deze acceptgiro.

U kan uw gift overmaken op rekening van de diaconie. NL 60 RABO 0334 7001 91 t.n.v. diaconie PG Op ‘e Noed. Op deze manier hopen wij samen te geven zodat Stichting Opkikker niet vergeten wordt.

Deze actie wordt van harte bij u aanbevolen.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Marieke de Velde Harsenhorst

2e collecte en 3e collecte, laatste zondag van de maand voor de toren van de kerk in St nyk.

Zoals u in Geschakeld kunt lezen is de 2e collecte altijd voor onze eigen kerk. De kerk krijgt, vanwege de vervallen kerkdiensten, nu geen collectegeld voor onze eigen kerk binnen. U mag uw collecte overmaken op rekening nummer:
NL 09 RABO 0126 1595 48 t.n.v. PG Op ‘e Noed.

Wilt u hierbij vermelden of dit collecte of een gift voor de toren is?