Collecte voor de Diaconie in de maand juni, juli en augustus 2020

Beste gemeenteleden.

Wanneer onze kerk weer open gaat mag er niet gecollecteerd worden. De diaconie collecteert wekelijks voor een doel in binnen en buitenland. Deze staan in Geschakeld vermeld bij de kerkdiensten.

Nu dit niet mogelijk is hebben we een manier gevonden om toch deze projecten te blijven steunen. Wij willen u vragen om uw collecte 1 x per maand over te maken met vermelding van de maand. Wij zorgen er dan voor dat al het geld verdeeld wordt, u kan de opbrengst weer lezen in de volgende Geschakeld.

Wilt u een specifiek doel steunen? Vermeld dit dan bij de omschrijving.
Rekening nummer:
NL 60 RABO 0334 7001 91 t.n.v. Diaconie P.G. Op ‘e Noed te Sint Nicolaasga

Met vriendelijke groet en dank namens de diaconie.

 

Collectegeld kerkrentmeesters:
Nu er niet meer gecollecteerd kan worden, verzoekt het College van Kerkrentmeesters u vriendelijk om uw collectegeld via de bank over te maken. Dit kan via bankrekeningnummer: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed.
Alvast bedankt!

Ook uw gift voor de restauratie van de Sint Nykster kerkklok kunt u via de bank over maken. Dit kan op bankrekeningnummer: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. restauratiecommissie Op ‘e Noed.

Vriendelijk dank namens de kerkrentmeesters.