IMG_7307 aIMG_7309 aIMG_7311 a

28 juni 2015

Op deze datum stond een diaconale dienst gepland. Een voorganger van World Vision zou deze dienst leiden.

Het was drie weken voor deze dienst dat wij het bericht kregen dat de voorganger een ongeluk had gehad en niet voldoende hersteld was om deze dienst te leiden. Bertus ging namens de diaconie naarstig op zoek naar een oplossing. Vele telefoontjes later kwam hij bij Anneke Adema terecht . Zij kon de dienst ook niet leiden wegens verplichtingen elders. Zij kwam met de volgende oplossing. Anneke wilde wel een dienst in elkaar zetten en dan kon Bertus vragen of Jan en Jeltje deze dienst wilden leiden. En dat wilden ze! Super!

Het werd een themadienst: VAKANTIE;  GELUKKIG ZIJN!! EEN RUSTELOZE JACHT OF EEN LEVEN IN BALANS.

In deze dienst werden we door Jan en Jeltje mee genomen op reis door de bijbel. Er werd ons gevraagd bij ons zelf na te gaan hoe wij de vakantie gebruiken. Is dit een tijd waar we reikhalzend naar uitkijken omdat we dan eindelijk eens tijd hebben voor elkaar. Redden we het nog zonder vakantie of zijn we gesloopt als we vakantie hebben en zijn we na de vakantie nog steeds moe omdat we  tijdens de vakantie onze best moeten doen om een goede vader/moeder/man/vrouw/vriend/vriendin/zoon/dochter  te zijn en zijn we na de vakantie nog even moe voor we weer aan ons werk beginnen. Door middel van 3 bijbel gedeelten: Psalm 104: 1 – 15 (een loflied op Gods Schepping) Matteus11: 28 – 30 (Jezus zegt daar o.a. : Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.) Jesaja 40: 28 – 31 ( God geeft kracht aan vermoeide en uitgeputte mensen!)

Bij iedere Bijbeltekst werd, in een korte overdenking, door Jan en Jeltje uiteengezet hoe Jezus ons uitnodigt om onze zorgen en lasten bij Hem neer te leggen en bij Hem rust te vinden en nieuwe krachten op te doen. Matteus 11: 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’En in Jesaja 40: 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

We hadden een mooie volle kerk. Jan en Jeltje bedankt voor het leiden van deze dienst. Het was heel bijzonder en het thema sluit mooi aan bij de komende tijd. Vakantietijd.

Dini Wijnia