20151122_103655

Zondag 22 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hebben 24 gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar overleden zijn

.20151122_103701  20151122_103647 20151122_095114-1 20151122_095106 20151122_095104 20151122_091743 20151122_091727 20151122_091719

De volgende namen zijn genoemd, voor hen is een kaars aangestoken:

22-11-2014     Anno Jacob Kuperus, 65  jaar
30-11-2014     Piet Osinga, 85 jaar
07-12-2014     Sietske Schotanus- de Jong, 93 jaar
13-12-2014     Hinkes Beijert, 87 jaar
13-03-2015     Gerbrig Beijert-Putzes, 86 jaar
13-01-2015     Sietze Hepkema, 82 jaar
24-01-2015     Ybeltje Eekhof, 71 jaar
26-01-2015     Gatske Bokma-Wijnia     -Gé-, 81 jaar
11-02-2015     Sijbertje Sijsma-Kraak, 90 jaar
12-02-2015     Aaltje Minkes-Bakker, 93 jaar
11-03-2015     Reitze Woudstra, 59 jaar
13-03-2015     Akke Geertje de Vries-Koopmans, 91 jaar
31-03-2015     Wimkje Bakker, 89 jaar
30-04-2015     Grietje Hiemstra-Antonisse, 93 jaar
15-07-2015     Hendrik Liemburg, 80 jaar
15-07-2015     Jitske Tiemersma- de Jong, 90 jaar
26-07-2015     Tjitsche Hornstra-Overwijk, 96 jaar
06-08-2015     Pier Haven, 64 jaar
16-08-2015     Anna Huisman-de Lange-Brouwer, 101 jaar
14-09-2015     Feike Haanstra, 73 jaar
13-10-2015     Sibbeltje Johannesche Post–Schilstra, 82 jaar
26-10-2015     Aaltje Adriaantje Wind-Schaap -Ali-, 68 jaar
02-11-2015     Wouter Koenen, 80 jaar
07-11-2015    Sjoukje Plantinga –  de Groot, 73 jaar

Ze zeggen dat je gestorven bent,
en dat is ook zo.
Je handen hebben de onze
en de dingen om je heen los gelaten.
Je zegt de woorden niet meer, die je
met jouw stem en jouw ogen
vroeger altijd zei.
Het is stil geworden om je heen,
maar toch horen wij je nog spreken
en wij zien met gesloten ogen wat je deed
toen je nog gaande en staande bij ons was.
Nee, je zou pas echt dood zijn,
als wij je zouden vergeten
en als je weggewist uit ons geheugen,
Als je ons niet meer bij zou staan
met raad en daad van toen.
Dat doe je dus nog
als we over jou verhalen vertellen:
hoe je het leven en de mensen zag
en wat je doen zou als je voor de vragen stond
waar wij voor komen te staan.
Nee, alles is nog niet voorbij,
je lééft nog in onze verhalen over jou.
Onze handen kunnen je niet meer vasthouden,
maar wel onze woorden en de ogen van ons hart
En dààr zul je leven, tot eens alles is volbracht
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde