afbeelding2

afbeelding1

De kerkenraad nodigt u uit om de gemeentavond op 19 januari bij te wonen. Deze wordt gehouden is ons kerkgebouw te Idskenhuizen en begint om 19.45 uur. Aan de orde komen:

  • Voor de pauze: Financiële jaarcijfers en begrotingen 2015, 2016 en 2017;
  • Na de pauze: Kerk 2025. Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. hiervoor is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg geschreven. Onder leiding van ds. Gerda Keijzer gaan we praten over hoe we onze eigen gemeente en de kerk zien in 2025

Meer informatie op de site van de PKN: Kerk 2025