vlaggetjes20150211_20311620150211_203124

Dit winterseizoen zijn er twaalf groothuisbezoeken geweest. Op een morgen of op een avond. En telkens waren er weer mensen die hun huis openstelden. Fijn!

Het thema was, zoals het hele jaar in onze gemeente: Vieren en verbinden.

De ( letterlijke)  verbinding kwam al meteen tot stand d.m.v. een bolletje wol. Ieder die de draad in handen had vertelde iets van zichzelf en op welke manier men zich verbonden weet met de gemeente Op’e Noed. En dan werd het bolletje aan een ander gegeven.  Bijzonder was dat tijdens het “bolletje wol” al veel, goed, en soms diepgaand gesproken werd.

Over de vreugden en de zorgen die men had over de gemeente en op die manier voelden wij ons ook in de geest verbonden met elkaar.  Het Bijbelgedeelte wat centraal stond was uit Lucas. Het gaat over het ene schaap dat Jezus gaat zoeken terwijl hij de kudde achterlaat  en de ene munt die een vrouw gaat zoeken en daarbij het hele huis met bezemen keert. Het vertelt van de vreugde  die er is als het schaap en de munt gevonden. De vreugde in de hemel en de vreugde op aarde.

Vieren kun je pas goed als je je met elkaar verbonden voelt.

Zoals de draad van het bolletje wol de verbondenheid symboliseerde, zo stonden  vlaggetjes voor het vieren.

Op een slinger van vlaggetjes werd gevraagd op te schrijven waar je je mee verbonden kunt voelen en wat redenen zijn om te vieren.

Daar kwam een heel scala aan antwoorden uit. Kerkelijk en maatschappelijk. Woorden als werk, muziek, geloofsgenoten, lotgenoten, kerkdienst bij de verbondenheid en woorden alshuwelijksjubileum, Avondmaal, verjaardag bij het vieren. Er waren er nog veel meer, maar dat zult u zelf wel zien in de dienst van 19 april!.

Aan het einde van groothuisbezoeken wordt er altijd een soort rondvraag gedaan. Zaken die de kerkelijke gemeente betreffen.  Wat willen mensen daarover  nog kwijt, waar willen ze aandacht voor vragen, waar zijn ze bezorgd over

Ook hier kwam een heel lijstje te voorschijn;

 

Een kleine greep:

* Het lied voor de dienst terug laten komen

* Meer “schwung” in de kerkdiensten, meer aandacht voor de jeugd

* Afhankelijk van het soort diensten het “bijpassende” kerkgebouw zoeken

* Eenzaamheid op de agenda zetten

* Vernieuwen van kerkdiensten, de verbouwing in Idskenhuizen tot een symbolisch

startpunt maken

* Meer Friese diensten

* Meer “gewone” diensten.

 

Het was hele reeks wensen die soms haaks op elkaar lijken te staan.

Maar weet u wat nu het mooie is?  Al deze opmerkingen en wensen getuigen van een betrokkenheid bij de gemeente Op’e Noed. Verschillend, zeker, maar wel betrokken.

En daar ligt een kracht. De wil om te proberen de kerk van Jezus Christus gestalte te geven in deze wereld. Zonder betrokkenheid gaat het niet. En zonder passen en meten gaat het ook niet.

Eens te meer beseffen we dan hoe noodzakelijk het is om, persoonlijk en als gemeente, te vragen om de leiding van de Geest.

 

Groothuisbezoeken zijn er in eerste instantie om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.

Daar zit het geloofsaspect dan al vaak in verweven.   Een goede sfeer en  vertrouwde sfeer is dan essentieel. Dat heeft misschien niet iedereen zo ervaren, maar ik denk dat voor het overgrote deel de bijeenkomsten verliepen in een sfeer van vertrouwen en bereidheid om naar elkaar te luisteren. En dat is winst!

De dienst van 19 april staat ook in het teken van vieren en verbinden en dan komen er vast elementen van de groothuisbezoeken terug.

Pastor Anneke Adema