Op 11 juni hebben we een jeugddienst mogen beleven welke voorbereid is is door onze Rock Steady jeugdgroep. In het filmpje een impressie van de dienst. Hier wordt het verhaal van Abraham, Sara en Hagar verbeeld.

Jeugddienst 11 juni