Kerkdiensten

U bent iedere zondag van harte welkom om de dienst mee te vieren in onze kerk. De diensten beginnen, tenzij anders aangegeven, om 9.30

U kunt via deze website de dienst on-line volgen op YouTube. Ook kunt u deze op een later tijdstip terugkijken.

 • zo
  18
  jan
  2015
  09:30Sint Nicolaasga | ds N. J. Jurjens, Drachten
 • zo
  18
  jan
  2015
  19:30R.K. Kerk St. Nicolaasga
 • zo
  25
  jan
  2015
  09:30Tjerkgaast | ds O. C. Kerssen, Sloten
 • zo
  25
  jan
  2015
  19:30St. Nicolaasga
 • zo
  01
  feb
  2015
  10:00Sint Nicolaasga
 • zo
  08
  feb
  2015
  09:30Idskenhuizen | pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte                                  1e Werelddiaconaat                 2e Kerk

 • zo
  15
  feb
  2015
  09:30Tjerkgaast | ds L. de Ruiter, Drachten

  Collecte                                  1e bloemenfonds         2e onderhoud orgels

 • zo
  22
  feb
  2015
  09:30Idskenhuizen | dhr H Gileam, Pingjum. Fryske tsjinst!

  Collecte                                  1e kerkinactie  2e kerk

 • zo
  01
  mrt
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • zo
  01
  mrt
  2015
  9:30 uurNicolaasga | mvr M. Kroes, Sneek

  Collecte                                  1e voorjaarszending kerkinactie                     2e kerk

  Zie ook "actueel"

   

  Na de dienst is er koffiedrinken

 • vr
  06
  mrt
  2015
  19.30 uurKapel Doniahiem

  De Jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart om 19.30 uur in de kapel van Doniahiem. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit de Bahama’s

  Het thema voor de viering is: Begrijp je mijn Liefde?

  Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comité Wereldgebedsdag 85 jaar!

  Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in de Bahama’s ingezameld.

  Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten:

  Bahama Crisis Centrum: zorgt voor de opvang van kinderen en vrouwen, die lichamelijk, seksueel of psychisch zijn mishandeld.

  Stichting “Hands for Hunger”: beheert een voedselbank in Nassau op het eiland Providence.

  Het Grand Bahama’s Children’s Home: op het eiland Grand Bahama zorgt deze stichting voor kinderen die zijn misbruikt of achtergelaten.

  Ook de Aids Foundation zal - als de opbrengsten dat toelaten – worden ondersteund.

   

  Graag tot ziens op vrijdag 6 maart. Ook de Wereldwinkel is aanwezig.

   

  Wilt u meer weten over de Wereldgebedsdag, kijk dan op: www.wereldgebedsdag.nl

 • zo
  08
  mrt
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Paedwizertsjinst

   

  Collecte                                  1e project school         2e kerk

  Het thema is: ” Bij elkaar horen”.

  De voorbereidingen zijn in volle gang en “Foar de wyn” doet ook mee.

  Wij hopen op een volle kerk in Idskenhuizen.
   
  Pastor Anneke Adema

 • wo
  11
  mrt
  2015
  19.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte                                  1e diaconie                  2e kerk

 • zo
  15
  mrt
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. P. Lindhout, Joure

  Collecten: 1e kerk in actie 40 dagen-tijd                2e kerk

  Zie ook "actueel"

 • zo
  22
  mrt
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. Y. Slik, Balk

  Collecten: 1e kerkinactie 40 dagentijd  2e kerk

  Zie ook "actueel"

 • zo
  29
  mrt
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. N.J. Jurjens, Drachten

  Collecten: 1e kerkinactie 40-dagentijd  2e kerk

  Zie ook "actueel"

 • do
  02
  apr
  2015
  19.30 uurTjerkgaast I ds. P. Lindhout, Joure

  Collecte:

  1e Project        2e Kerk

 • vr
  03
  apr
  2015
  19.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor. A. Adema-Kinkel, Joure

  Met medewerking van Cantabilé

 • za
  04
  apr
  2015
  20.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  05
  apr
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Met medewerking van blaasgroep "Excelsior"

   

  Collecte: 1e Jeugdwerk PKN JOP  2e Kerk

 • zo
  12
  apr
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I mevr. G. Koops-Brals, Schettens

  Collecte:  1e Gezamenlijke diaconieën en caritas    2e Jeugdwerk

 • zo
  19
  apr
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte: 1e diaconie        2e kerk

  Dienst ter afsluiting van de groothuisbezoeken. M.m.v. koor "Spirit"

 • zo
  26
  apr
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. S. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum

  Collecte:   1e eredienst en kerkmuziek    2e onderhoud orgels

 • do
  30
  apr
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  03
  mei
  2015
  10.30 uurIdskenhuizen
 • zo
  10
  mei
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I mevr. D. van Doodewaard, Lelystad

  Collecte:    1e bloemenfonds   2e onderhoud gebouwen

 • zo
  10
  mei
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen, dorpshuis "De Stjelp"
 • do
  14
  mei
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. P. Lindhout, Joure

  Collecte:  1e diaconie   2e kerk

 • zo
  17
  mei
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. A. Veldhuizen, Sneek

  Collecte:  1e jeugdwerk eigen gemeente   2e jeugdwerk

 • do
  21
  mei
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. A. Vriend, Ouwsterhaule
 • zo
  24
  mei
  2015
  10.00 uurSt. Nicolaasga I Pastor. A. Adema-Kinkel, Joure

  Openluchtdienst op het grasveld aan De Omloop

  Collecte:  1e zending   2e onkosten dienst

 • zo
  31
  mei
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I mevr. T. Hoekstra - Boot, Hoogeveen

  Collecte:  1e world vision adoptiekind   2e kerk

 • do
  04
  jun
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  07
  jun
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. E. vd Sluis, Joure

  Collecte:  1e Kerkinactie Werelddiaconaat      2e Onderhoud gebouwen

 • zo
  07
  jun
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen, dorpshuis "De Stjelp"
 • zo
  14
  jun
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I mevr. ds. M. Mink, Kollumerzwaag

  Collecte:  1e PKN Roosevelthuis   2e Kerk

 • do
  18
  jun
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Ds. A. Veldhuizen, Sneek
 • zo
  21
  jun
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte: 1e Diaconie   2e Onderhoud orgels

 • zo
  28
  jun
  2015
  19.30 uurFeesttent Idskenhuizen
 • zo
  28
  jun
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I voorganger van Worldvision

  Collecte:  1e Word Vision  2e Onkosten dienst

 • do
  02
  jul
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. A. Vriend, Ouwsterhaule
 • zo
  05
  jul
  2015
  19.30 uurDorpshuis Tjerkgaast I Pastor P. Huiting

  Afsluiting dorpsfeesten

 • zo
  05
  jul
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte: 1e Jeugdwerk PKN JOP    2e Kerk

 • zo
  12
  jul
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. H. Klein Ikkink, Drachten

  Collecte: 1e diaconie  2e onderhoud gebouwen

 • do
  16
  jul
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  19
  jul
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I dhr. H. Sybesma, Idskenhuizen

  Collecte: 1e diaconie  2e kerk

 • zo
  26
  jul
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. L. de Ruiter, Drachten

  Collecte:  1e diaconie   2e kerk

 • do
  30
  jul
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  02
  aug
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Tj. Jansen Schoonhoven, Doetichem

  Collecte:  1e  Diaconie   2e Onderhoud orgels

 • zo
  09
  aug
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor B. van Brug, Heerenveen

  Collecte:  1e Diaconie   2e Kerk

 • do
  13
  aug
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. A. Veldhuizen, Sneek
 • zo
  16
  aug
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte:  1e Kerk in Actie Zomerzending      2e Kerk

 • zo
  23
  aug
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. A. Veldhuizen, Sneek

  Collecte: 1e Diaconie     2e Onderhoud gebouwen

 • zo
  30
  aug
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. J.K. Bolt, Drachten

  Collecte: 1e Diaconie     2e Kerk

 • zo
  06
  sep
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. J.H. Hamoen, Joure

  Collecte:  1e Missionair werk en kerkgroei  2e kerk

 • zo
  13
  sep
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I da. Fr. de Hoop, Hommerts

  Collecte: 1e project   2e kerk

 • zo
  20
  sep
  2015
  9.30 uurst. Nicolaasga I da. S. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum

  Collecte: 1e Vredesweek   2e Kerk

 • zo
  27
  sep
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte: Bloemenfonds   2e onderhoud orgels.

  Gemeente-opbouw is een goede en belangrijke zaak. Het is dan ook van belang om een programma samen te stellen  die aantrekkelijke is voor veel gemeenteleden. En waar velen aan mee willen doen!

  De achtergrond en interesses van de mensen in onze gemeente lopen uiteen. En het zou mooi zijn als een ieder iets van zijn gading zou kunnen vinden. Het zijn, buiten de kerkdiensten, waardevolle plaatsen van ontmoeting. Voor sommigen zelfs belangrijker dan de kerkdienst. Alle reden dus om ons in te spannen voor een gevarieerd aanbod.Gelukkig is er een commissie bereid gevonden om zich daarover te buigen. Het zijn Dhr. Cees van Schuppen, Dhr. Jan v.d. Meer, Mevr. Trijn v.d. Heide, Akke v.d. Molen en Katharina de Vries en ondergetekende. Nog voor de vakanties is er een eerste bijeenkomst .En dan de startzondag. De laatste keer in Idskenhuizen voordat de kerk dichtgaat voor de opknapbeurt. Het thema van deze zondag en dit jaar is : Buren !.
  Een thema waar we veel kanten mee uit kunnen, en we hopen een goede kant te vinden. Ook hier zijn mensen aan het werk, o.a. de activiteitencommissie om deze dag een goed startpunt te laten zijn van een levendig kerkelijk seizoen.

  Maar uiteindelijk hebben wij daar voor u/jou nodig. Mensen die zich betrokken voelen bij God en mensen. Alleen een gemeente van levende stenen kan een levende gemeente zijn. Wij wensen de verschillende werkgroepen veel creativiteit toe.

  Pastor Anneke Adema

 • zo
  04
  okt
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I da. G. Keijzer, Kampen

  Collecte:  1e Kerk&Israël   2e Kerk

 • zo
  11
  okt
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. P. Lindhout, Joure

  Collecte:  1e Wereldarmoededag   2e Kerk

 • zo
  18
  okt
  2015
  10.00 uurRK Kerk St. Nicolaasga
 • zo
  25
  okt
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I dhr. T.J. de Heer, Oosterzee

  Collecte:  1e NBG  2e Kerk

 • zo
  01
  nov
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen I Verzorgt door "Salvation" uit Lemmer

  Collecte:  1e kerkinactie, najaarszending   2e  Onderhoud gebouwen

  Deze dienst wordt georganiseerd door de werkgroep Kerk In Actie.
  De Gospelgroep ‘Salvation’ uit Lemmer zal de hele dienst verzorgen.
  Het project: “Love is everywhere” gaat over de liefde van de Vader en is gebaseerd op Johannes 3: 16
  Het wordt afgewisseld met samenzang, een gedicht, een gebed en een korte overdenking en liederen van het koor.

 • wo
  04
  nov
  2015
  19.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor. A. Adema-Kinkel, Joure

  Dorcas Voedselactie: 1 tot en met 8 november 2015
  (Week van Dankdag voor gewas en arbeid)
  Beste leden van het bestuur, leden van de raad,
  Dit jaar organiseren we D.V. voor de twintigste keer de Dorcas Voedselactie, de inmiddels ‘beroemde’ landelijke actie waarvoor velen zich vrijwillig inzetten, ook vanuit Nederlandse kerken en gemeenten.
  In het werkgebied van Dorcas – Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika – hebben mensen het moeilijk. De situatie in Oost-Europa is verslechterd; die in Afrika ook door politieke onrust en terugkerende droogteperiodes. Voedselhulp is nog steeds hard nodig! Wist u dat er vandaag de dag nog ruim 870 miljoen mensen honger lijden? Net als u legt Dorcas zich hier niet bij neer en komt in actie voor de allerarmsten.
  Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor gewas en arbeid, dit jaar van 1 tot en met 8 november. Het doel is om voedsel en geld in te zamelen. Hiermee helpt Dorcas mensen aan voedsel voor nu én aan voedselzekerheid voor later. Ofwel: ‘Hulp & Ontwikkeling’, zoals ons logo zegt.
   Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking.
   Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien.
  De voedselpakketten zijn bestemd voor mensen die Dorcas ondersteunt, onder andere ouderen uit de Adopt a granny-programma’s en gezinnen die zijn opgenomen in de Family care- of sociale projecten. Daarin werken we samen met onze lokale partners; zij weten precies wie de hulp het meest nodig hebben. Zo zijn wij, en bent u, ervan verzekerd dat de pakketten goed terechtkomen.
  In dezelfde landen als waar we de voedselpakketten uitdelen, voert Dorcas ook voedselzekerheidsprojecten uit, bijvoorbeeld door het helpen van kleine boeren om hun oogst te vergroten, het opleiden van jonge mensen in een vakgebied of het verlenen van microkredieten voor het opstarten van kleine maar eerlijke en waardevolle bedrijfjes. Al deze projecten zijn erop gericht om mensen weer zelfstandig te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij.
  Met het aanbieden van voedselhulp voor nu én voor later willen we bovenal onze dankbaarheid uitbreiden naar broeders en zusters die minder hebben dan wijzelf, en daarmee onze verbondenheid met hen en de liefde van God tastbaar maken. Dorcas zet zich op deze manier in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dit staat ook zo in onze missie.
  Voor de ontvangers is een voedselpakket of deelname aan een voedselzekerheidsproject een heel groot cadeau. Het geeft hoop, warmte en perspectief. De wetenschap dat mensen uit Nederland aan hen denken, met hen meeleven en voor hen bidden en hen helpen, ervaren ze als een waardevolle ruggensteun.
  Vorig jaar zijn er ruim vierenveertigduizend pakketten gedistribueerd en meerdere voedselzekerheidsprojecten in diverse landen uitgevoerd. Stel je eens voor: minimaal vierenveertigduizend keer zo’n diepe blijdschap in andermans bestaan te kunnen brengen! Dat willen we dit jaar heel graag weer realiseren. Wilt u ons daarbij helpen?
  Er zijn drie manieren om een bijdrage te leveren aan deze actie:
  – u kunt met uw gemeente voedsel voor de pakketten bij elkaar brengen;
  – u kunt helpen met een collecteopbrengst of een gift voor financiering van voedselzekerheidsprojecten;
  – u kunt geld overmaken voor de financiering van de transportkosten van de voedselpakketten.
  Als uw kerk meedoet als inzamellocatie, willen we u in overweging geven om dit jaar te vragen naar duurzame producten (Fairtrade/UTZ/biologisch). Zo helpen we niet alleen arme mensen ver weg, maar zorgen we ook voor een goed beheer van de schepping en eerlijke kansen voor voedselproducenten.
  Giften kunt u overmaken op IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas in Andijk. Geeft u daarbij aan waarvoor uw gift bestemd is:
  – Voedselzekerheidsprojecten – 10090.
  – Transportkosten voedselpakketten DVA – 10080.
  Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website www.dorcasvoedselactie.nl of www.dorcas.nl. Mogen we op uw medewerking rekenen?
  Met vriendelijke groet,
  namens Dorcas

 • zo
  08
  nov
  2015
  10.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor. A. Adema-Kinkel, Joure

  collecte:    1e project Maeykehiem     2e kerk

 • zo
  08
  nov
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • zo
  15
  nov
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. E. van der Sluis, Joure

  Collecte:    1e Project      2e Kerk

 • zo
  22
  nov
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte:   1e Diaconie    2e Kerk

 • zo
  29
  nov
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I da. G. Martens, Bontebok

  Collecte:  1e Missionair werk en kerkgroei    2e Kerk

 • zo
  06
  dec
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. G. Groeneveld, Parrega

  Collecte:  1e Pastoraat      2e Kerk

 • zo
  13
  dec
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen I mevr. F. Wesseling - Schilstra, De Tike

  Collecte:   1e Gezamenlijke Diaconieën en Caritas    2e Kerk

 • zo
  13
  dec
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • zo
  20
  dec
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. P.J. Elzinga, Ten Boer

  collecte: 1e diaconie    2e onderhoud gebouwen

 • do
  24
  dec
  2015
  20.30 uurSt. Nicolaasga I pastor Anneke Adema-Kinkel

  collecte: 1e KIA, kinderen in de knel   2e kerk

 • vr
  25
  dec
  2015
  9.30 uurdorpshuis Idskenhuizen I pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte: 1e KIA, kinderen in de knel   2e kerk

 • zo
  27
  dec
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte: 1e diaconie   2e kerk

 • do
  31
  dec
  2015
  19.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte: 1e diaconie    2e kerk