Kerkdiensten

U bent iedere zondag van harte welkom om de dienst mee te vieren in onze kerk. De diensten beginnen, tenzij anders aangegeven, om 9.30

U kunt via deze website de dienst on-line volgen op YouTube. Ook kunt u deze op een later tijdstip terugkijken.

 • zo
  18
  jan
  2015
  09:30Sint Nicolaasga | ds N. J. Jurjens, Drachten
 • zo
  18
  jan
  2015
  19:30R.K. Kerk St. Nicolaasga
 • zo
  25
  jan
  2015
  09:30Tjerkgaast | ds O. C. Kerssen, Sloten
 • zo
  25
  jan
  2015
  19:30St. Nicolaasga
 • zo
  01
  feb
  2015
  10:00Sint Nicolaasga
 • zo
  08
  feb
  2015
  09:30Idskenhuizen | pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte                                  1e Werelddiaconaat                 2e Kerk

 • zo
  15
  feb
  2015
  09:30Tjerkgaast | ds L. de Ruiter, Drachten

  Collecte                                  1e bloemenfonds         2e onderhoud orgels

 • zo
  22
  feb
  2015
  09:30Idskenhuizen | dhr H Gileam, Pingjum. Fryske tsjinst!

  Collecte                                  1e kerkinactie  2e kerk

 • zo
  01
  mrt
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • zo
  01
  mrt
  2015
  9:30 uurNicolaasga | mvr M. Kroes, Sneek

  Collecte                                  1e voorjaarszending kerkinactie                     2e kerk

  Zie ook "actueel"

   

  Na de dienst is er koffiedrinken

 • vr
  06
  mrt
  2015
  19.30 uurKapel Doniahiem

  De Jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart om 19.30 uur in de kapel van Doniahiem. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit de Bahama’s

  Het thema voor de viering is: Begrijp je mijn Liefde?

  Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comité Wereldgebedsdag 85 jaar!

  Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in de Bahama’s ingezameld.

  Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten:

  Bahama Crisis Centrum: zorgt voor de opvang van kinderen en vrouwen, die lichamelijk, seksueel of psychisch zijn mishandeld.

  Stichting “Hands for Hunger”: beheert een voedselbank in Nassau op het eiland Providence.

  Het Grand Bahama’s Children’s Home: op het eiland Grand Bahama zorgt deze stichting voor kinderen die zijn misbruikt of achtergelaten.

  Ook de Aids Foundation zal - als de opbrengsten dat toelaten – worden ondersteund.

   

  Graag tot ziens op vrijdag 6 maart. Ook de Wereldwinkel is aanwezig.

   

  Wilt u meer weten over de Wereldgebedsdag, kijk dan op: www.wereldgebedsdag.nl

 • zo
  08
  mrt
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Paedwizertsjinst

   

  Collecte                                  1e project school         2e kerk

  Het thema is: ” Bij elkaar horen”.

  De voorbereidingen zijn in volle gang en “Foar de wyn” doet ook mee.

  Wij hopen op een volle kerk in Idskenhuizen.
   
  Pastor Anneke Adema

 • wo
  11
  mrt
  2015
  19.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte                                  1e diaconie                  2e kerk

 • zo
  15
  mrt
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. P. Lindhout, Joure

  Collecten: 1e kerk in actie 40 dagen-tijd                2e kerk

  Zie ook "actueel"

 • zo
  22
  mrt
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. Y. Slik, Balk

  Collecten: 1e kerkinactie 40 dagentijd  2e kerk

  Zie ook "actueel"

 • zo
  29
  mrt
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. N.J. Jurjens, Drachten

  Collecten: 1e kerkinactie 40-dagentijd  2e kerk

  Zie ook "actueel"

 • do
  02
  apr
  2015
  19.30 uurTjerkgaast I ds. P. Lindhout, Joure

  Collecte:

  1e Project        2e Kerk

 • vr
  03
  apr
  2015
  19.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor. A. Adema-Kinkel, Joure

  Met medewerking van Cantabilé

 • za
  04
  apr
  2015
  20.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  05
  apr
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Met medewerking van blaasgroep "Excelsior"

   

  Collecte: 1e Jeugdwerk PKN JOP  2e Kerk

 • zo
  12
  apr
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I mevr. G. Koops-Brals, Schettens

  Collecte:  1e Gezamenlijke diaconieën en caritas    2e Jeugdwerk

 • zo
  19
  apr
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte: 1e diaconie        2e kerk

  Dienst ter afsluiting van de groothuisbezoeken. M.m.v. koor "Spirit"

 • zo
  26
  apr
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. S. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum

  Collecte:   1e eredienst en kerkmuziek    2e onderhoud orgels

 • do
  30
  apr
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  03
  mei
  2015
  10.30 uurIdskenhuizen
 • zo
  10
  mei
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I mevr. D. van Doodewaard, Lelystad

  Collecte:    1e bloemenfonds   2e onderhoud gebouwen

 • zo
  10
  mei
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen, dorpshuis "De Stjelp"
 • do
  14
  mei
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. P. Lindhout, Joure

  Collecte:  1e diaconie   2e kerk

 • zo
  17
  mei
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. A. Veldhuizen, Sneek

  Collecte:  1e jeugdwerk eigen gemeente   2e jeugdwerk

 • do
  21
  mei
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. A. Vriend, Ouwsterhaule
 • zo
  24
  mei
  2015
  10.00 uurSt. Nicolaasga I Pastor. A. Adema-Kinkel, Joure

  Openluchtdienst op het grasveld aan De Omloop

  Collecte:  1e zending   2e onkosten dienst

 • zo
  31
  mei
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I mevr. T. Hoekstra - Boot, Hoogeveen

  Collecte:  1e world vision adoptiekind   2e kerk

 • do
  04
  jun
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  07
  jun
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. E. vd Sluis, Joure

  Collecte:  1e Kerkinactie Werelddiaconaat      2e Onderhoud gebouwen

 • zo
  07
  jun
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen, dorpshuis "De Stjelp"
 • zo
  14
  jun
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I mevr. ds. M. Mink, Kollumerzwaag

  Collecte:  1e PKN Roosevelthuis   2e Kerk

 • do
  18
  jun
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Ds. A. Veldhuizen, Sneek
 • zo
  21
  jun
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte: 1e Diaconie   2e Onderhoud orgels

 • zo
  28
  jun
  2015
  19.30 uurFeesttent Idskenhuizen
 • zo
  28
  jun
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I voorganger van Worldvision

  Collecte:  1e Word Vision  2e Onkosten dienst

 • do
  02
  jul
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. A. Vriend, Ouwsterhaule
 • zo
  05
  jul
  2015
  19.30 uurDorpshuis Tjerkgaast I Pastor P. Huiting

  Afsluiting dorpsfeesten

 • zo
  05
  jul
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte: 1e Jeugdwerk PKN JOP    2e Kerk

 • zo
  12
  jul
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. H. Klein Ikkink, Drachten

  Collecte: 1e diaconie  2e onderhoud gebouwen

 • do
  16
  jul
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  19
  jul
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I dhr. H. Sybesma, Idskenhuizen

  Collecte: 1e diaconie  2e kerk

 • zo
  26
  jul
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. L. de Ruiter, Drachten

  Collecte:  1e diaconie   2e kerk

 • do
  30
  jul
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure
 • zo
  02
  aug
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Tj. Jansen Schoonhoven, Doetichem

  Collecte:  1e  Diaconie   2e Onderhoud orgels

 • zo
  09
  aug
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor B. van Brug, Heerenveen

  Collecte:  1e Diaconie   2e Kerk

 • do
  13
  aug
  2015
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. A. Veldhuizen, Sneek
 • zo
  16
  aug
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I Pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte:  1e Kerk in Actie Zomerzending      2e Kerk

 • zo
  23
  aug
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. A. Veldhuizen, Sneek

  Collecte: 1e Diaconie     2e Onderhoud gebouwen

 • zo
  30
  aug
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. J.K. Bolt, Drachten

  Collecte: 1e Diaconie     2e Kerk

 • zo
  06
  sep
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. J.H. Hamoen, Joure

  Collecte:  1e Missionair werk en kerkgroei  2e kerk

 • zo
  13
  sep
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I da. Fr. de Hoop, Hommerts

  Collecte: 1e project   2e kerk

 • zo
  20
  sep
  2015
  9.30 uurst. Nicolaasga I da. S. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum

  Collecte: 1e Vredesweek   2e Kerk

 • zo
  27
  sep
  2015
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte: Bloemenfonds   2e onderhoud orgels.

  Gemeente-opbouw is een goede en belangrijke zaak. Het is dan ook van belang om een programma samen te stellen  die aantrekkelijke is voor veel gemeenteleden. En waar velen aan mee willen doen!

  De achtergrond en interesses van de mensen in onze gemeente lopen uiteen. En het zou mooi zijn als een ieder iets van zijn gading zou kunnen vinden. Het zijn, buiten de kerkdiensten, waardevolle plaatsen van ontmoeting. Voor sommigen zelfs belangrijker dan de kerkdienst. Alle reden dus om ons in te spannen voor een gevarieerd aanbod.Gelukkig is er een commissie bereid gevonden om zich daarover te buigen. Het zijn Dhr. Cees van Schuppen, Dhr. Jan v.d. Meer, Mevr. Trijn v.d. Heide, Akke v.d. Molen en Katharina de Vries en ondergetekende. Nog voor de vakanties is er een eerste bijeenkomst .En dan de startzondag. De laatste keer in Idskenhuizen voordat de kerk dichtgaat voor de opknapbeurt. Het thema van deze zondag en dit jaar is : Buren !.
  Een thema waar we veel kanten mee uit kunnen, en we hopen een goede kant te vinden. Ook hier zijn mensen aan het werk, o.a. de activiteitencommissie om deze dag een goed startpunt te laten zijn van een levendig kerkelijk seizoen.

  Maar uiteindelijk hebben wij daar voor u/jou nodig. Mensen die zich betrokken voelen bij God en mensen. Alleen een gemeente van levende stenen kan een levende gemeente zijn. Wij wensen de verschillende werkgroepen veel creativiteit toe.

  Pastor Anneke Adema

 • zo
  04
  okt
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I da. G. Keijzer, Kampen

  Collecte:  1e Kerk&Israël   2e Kerk

 • zo
  11
  okt
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. P. Lindhout, Joure

  Collecte:  1e Wereldarmoededag   2e Kerk

 • zo
  18
  okt
  2015
  10.00 uurRK Kerk St. Nicolaasga
 • zo
  25
  okt
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I dhr. T.J. de Heer, Oosterzee

  Collecte:  1e NBG  2e Kerk

 • zo
  01
  nov
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen I Verzorgt door "Salvation" uit Lemmer

  Collecte:  1e kerkinactie, najaarszending   2e  Onderhoud gebouwen

  Deze dienst wordt georganiseerd door de werkgroep Kerk In Actie.
  De Gospelgroep ‘Salvation’ uit Lemmer zal de hele dienst verzorgen.
  Het project: “Love is everywhere” gaat over de liefde van de Vader en is gebaseerd op Johannes 3: 16
  Het wordt afgewisseld met samenzang, een gedicht, een gebed en een korte overdenking en liederen van het koor.

 • wo
  04
  nov
  2015
  19.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor. A. Adema-Kinkel, Joure

  Dorcas Voedselactie: 1 tot en met 8 november 2015
  (Week van Dankdag voor gewas en arbeid)
  Beste leden van het bestuur, leden van de raad,
  Dit jaar organiseren we D.V. voor de twintigste keer de Dorcas Voedselactie, de inmiddels ‘beroemde’ landelijke actie waarvoor velen zich vrijwillig inzetten, ook vanuit Nederlandse kerken en gemeenten.
  In het werkgebied van Dorcas – Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika – hebben mensen het moeilijk. De situatie in Oost-Europa is verslechterd; die in Afrika ook door politieke onrust en terugkerende droogteperiodes. Voedselhulp is nog steeds hard nodig! Wist u dat er vandaag de dag nog ruim 870 miljoen mensen honger lijden? Net als u legt Dorcas zich hier niet bij neer en komt in actie voor de allerarmsten.
  Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor gewas en arbeid, dit jaar van 1 tot en met 8 november. Het doel is om voedsel en geld in te zamelen. Hiermee helpt Dorcas mensen aan voedsel voor nu én aan voedselzekerheid voor later. Ofwel: ‘Hulp & Ontwikkeling’, zoals ons logo zegt.
   Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking.
   Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien.
  De voedselpakketten zijn bestemd voor mensen die Dorcas ondersteunt, onder andere ouderen uit de Adopt a granny-programma’s en gezinnen die zijn opgenomen in de Family care- of sociale projecten. Daarin werken we samen met onze lokale partners; zij weten precies wie de hulp het meest nodig hebben. Zo zijn wij, en bent u, ervan verzekerd dat de pakketten goed terechtkomen.
  In dezelfde landen als waar we de voedselpakketten uitdelen, voert Dorcas ook voedselzekerheidsprojecten uit, bijvoorbeeld door het helpen van kleine boeren om hun oogst te vergroten, het opleiden van jonge mensen in een vakgebied of het verlenen van microkredieten voor het opstarten van kleine maar eerlijke en waardevolle bedrijfjes. Al deze projecten zijn erop gericht om mensen weer zelfstandig te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij.
  Met het aanbieden van voedselhulp voor nu én voor later willen we bovenal onze dankbaarheid uitbreiden naar broeders en zusters die minder hebben dan wijzelf, en daarmee onze verbondenheid met hen en de liefde van God tastbaar maken. Dorcas zet zich op deze manier in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dit staat ook zo in onze missie.
  Voor de ontvangers is een voedselpakket of deelname aan een voedselzekerheidsproject een heel groot cadeau. Het geeft hoop, warmte en perspectief. De wetenschap dat mensen uit Nederland aan hen denken, met hen meeleven en voor hen bidden en hen helpen, ervaren ze als een waardevolle ruggensteun.
  Vorig jaar zijn er ruim vierenveertigduizend pakketten gedistribueerd en meerdere voedselzekerheidsprojecten in diverse landen uitgevoerd. Stel je eens voor: minimaal vierenveertigduizend keer zo’n diepe blijdschap in andermans bestaan te kunnen brengen! Dat willen we dit jaar heel graag weer realiseren. Wilt u ons daarbij helpen?
  Er zijn drie manieren om een bijdrage te leveren aan deze actie:
  – u kunt met uw gemeente voedsel voor de pakketten bij elkaar brengen;
  – u kunt helpen met een collecteopbrengst of een gift voor financiering van voedselzekerheidsprojecten;
  – u kunt geld overmaken voor de financiering van de transportkosten van de voedselpakketten.
  Als uw kerk meedoet als inzamellocatie, willen we u in overweging geven om dit jaar te vragen naar duurzame producten (Fairtrade/UTZ/biologisch). Zo helpen we niet alleen arme mensen ver weg, maar zorgen we ook voor een goed beheer van de schepping en eerlijke kansen voor voedselproducenten.
  Giften kunt u overmaken op IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas in Andijk. Geeft u daarbij aan waarvoor uw gift bestemd is:
  – Voedselzekerheidsprojecten – 10090.
  – Transportkosten voedselpakketten DVA – 10080.
  Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website www.dorcasvoedselactie.nl of www.dorcas.nl. Mogen we op uw medewerking rekenen?
  Met vriendelijke groet,
  namens Dorcas

 • zo
  08
  nov
  2015
  10.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor. A. Adema-Kinkel, Joure

  collecte:    1e project Maeykehiem     2e kerk

 • zo
  08
  nov
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • zo
  15
  nov
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. E. van der Sluis, Joure

  Collecte:    1e Project      2e Kerk

 • zo
  22
  nov
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte:   1e Diaconie    2e Kerk

 • zo
  29
  nov
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I da. G. Martens, Bontebok

  Collecte:  1e Missionair werk en kerkgroei    2e Kerk

 • zo
  06
  dec
  2015
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. G. Groeneveld, Parrega

  Collecte:  1e Pastoraat      2e Kerk

 • zo
  13
  dec
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen I mevr. F. Wesseling - Schilstra, De Tike

  Collecte:   1e Gezamenlijke Diaconieën en Caritas    2e Kerk

 • zo
  13
  dec
  2015
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • zo
  20
  dec
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I ds. P.J. Elzinga, Ten Boer

  collecte: 1e diaconie    2e onderhoud gebouwen

 • do
  24
  dec
  2015
  20.30 uurSt. Nicolaasga I pastor Anneke Adema-Kinkel

  collecte: 1e KIA, kinderen in de knel   2e kerk

 • vr
  25
  dec
  2015
  9.30 uurdorpshuis Idskenhuizen I pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte: 1e KIA, kinderen in de knel   2e kerk

 • zo
  27
  dec
  2015
  9.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte: 1e diaconie   2e kerk

 • do
  31
  dec
  2015
  19.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte: 1e diaconie    2e kerk

 • vr
  01
  jan
  2016
  10.00 uurSt. Nicolaasga I Pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte:  1e diaconie    2e kerk

 • zo
  03
  jan
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I ds. L. de Ruiter, Drachten

  Collecte: 1e GD&C   2e kerk

  Gedoopt zullen worden: Vera Nynke, dochter van Reitze en Lucia de Jong

  Jurre Feike, zoon van Teo en Brechtsje Koopmans

 • zo
  10
  jan
  2016
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen I ds. J.N. Jurjens, Drachten

  collecte:  1e bloemenfonds  2e kerk

 • zo
  17
  jan
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I da. Y. Slik, Balk

  Collecte:  1e project diaconie  2e onderhoud gebouwen

 • zo
  17
  jan
  2016
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • zo
  24
  jan
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I Pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte:  1e catechese en educatie   2e kerk

 • zo
  31
  jan
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I Pastor Anneke Adema-Kinkel

  collecte: 1e doel door commissie     2e: kerk

 • zo
  07
  feb
  2016
  19.30 uurTjerkgaast I Pastor Anneke Adema-Kinkel
 • zo
  07
  feb
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I ds. E. van der Sluis, Joure

  Collecte: 1e Werelddiaconaat   2e: Kerk

 • zo
  07
  feb
  2016
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • zo
  14
  feb
  2016
  10.00 uurRK Kerk St. Nicolaasga
 • zo
  21
  feb
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen (dorpshuis) I dhr. S. de Jong, Joure

  Collecte: 1e project 40-dagentijd   2e: kerk

 • zo
  28
  feb
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. O.C. Kerssen, Sloten

  Collecte:  1e: project 40-dagentijd   2e: kerk

 • zo
  06
  mrt
  2016
  19.30 uurTjerkgaast I Pastor Anneke Adema-Kinkel
 • zo
  06
  mrt
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I da. Y. Slik, Balk

  Collecte:  1e: project 40-dagentijd   2e: kerk

 • zo
  06
  mrt
  2016
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • wo
  09
  mrt
  2016
  19.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte:  1e diaconie   2e:  kerk

 • zo
  13
  mrt
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. T. van der Louw, Emmeloord

  Collecte:  1e: project 40-dagentijd   2e:  kerk

 • zo
  20
  mrt
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I Pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte:   1e: project 40-dagentijd   2e:  kerk

 • do
  24
  mrt
  2016
  19.30 uurTjerkgaast I da. S. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum

  Collecte: 1e Project HA            2e Kerk

 • vr
  25
  mrt
  2016
  20.30 uurst. Nicolaasga I verzorgt door commissie
 • za
  26
  mrt
  2016
  19.30 uurTjerkgaast I Pastor Anneke Adema-Kinkel
 • zo
  27
  mrt
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema-Kinkel

  collecte:  1e JOP, Jeugwerk PKN    2e Onderhoud gebeouwen

 • ma
  28
  mrt
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. E.J. Hefting, Sneek

  Collecte:  1e GD&C   2e Onderhoud gebouwen

 • zo
  03
  apr
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I da. G. Keijzer, Kampen

  collecte:  1e Diaconie    2e Kerk

 • zo
  03
  apr
  2016
  9.30 uurDorpshuis Idskenhuizen
 • zo
  10
  apr
  2016
  19.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema-Kinkel
 • zo
  10
  apr
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I ds. H. Klein Ikkink, Drachten

  Collecte:  1e  Diaconie   2e  Jeugdwerk eigen gemeente

 • zo
  17
  apr
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor A. Adema-Kinkel, Joure

  Collecte:  Project Paedwizer

 • zo
  24
  apr
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I mw. T. Hoekstra-Boot, Hoogeveen

  Collecte:  1e Eredienst en kerkmuziek    2e Onderhoud orgels

 • zo
  01
  mei
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I mw. J. Hania-Van der Kooi, Sneek

  Collecte:  1e Jeugdwerk eigen gemeente   2e Kerk

 • do
  05
  mei
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I de heer T. van der Louw, Emmeloord

  Collecte: 1e Diaconie    2e Kerk

 • zo
  08
  mei
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I da. F. de Hoop, Hommerts

  Collecte:  1e Diaconie/weeshuis   2e Kerk

 • zo
  15
  mei
  2016
  10.00 uurSt. Nicolaasga I Pastor Anneke Adema-Kinkel

  Collecte:  1e Doel door commissie   2e Onkosten dienst

 • zo
  29
  mei
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. J. vd Mark, Wolvega

  Collecte:  1e Diaconie   2e Kerk

 • zo
  05
  jun
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I ds. D. Westerneng, 's Gravenpolder

  Collecte:  1e Worldvision  2e Kerk

 • zo
  05
  jun
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen, dorpshuis "De Stjelp"
 • zo
  12
  jun
  2016
  10.30 uurIdskenhuizen

  Collecte:  1e Doel door commissie   2e Onkosten dienst

 • zo
  19
  jun
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I da. M. Mink, Kollumerzwaag

  Collecte:  1e Bloemenfonds   2e Onderhoud orgels

 • zo
  26
  jun
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I ds. Sybout vd Meer, Haarlem

  Collecte:  Doel door commissie  2e Onkosten dienst

 • zo
  03
  jul
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I da. Y. Slik, Balk

  Collecte:  1e Jeugdwerk eigen gemeente  2e Kerk

 • zo
  10
  jul
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I mevr. W. Marskamp, Dronten

  Collecte: 1e diaconie,   2e kerk

 • zo
  17
  jul
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I da. Gerda Keijzer

  Collcte:  1e diaconie,  2e kerk

 • zo
  24
  jul
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. T. de Heer, Oosterzee

  Collecte:  1e diaconie,  2e kerk

 • za
  30
  jul
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e diaconie,  2e kerk

 • zo
  07
  aug
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Aart Veldhuizen & da. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e GD&C,   2e kerk

 • zo
  14
  aug
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I da. G. Martens, Bontebok

  Collecte:  1e diaconie,  2e kerk

 • zo
  21
  aug
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I da. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e diaconie,   2e kerk

 • zo
  28
  aug
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I ds. F.H. Welbedacht, Sneek

  Collecte:  1e diaconie,  2e kerk

 • zo
  28
  aug
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I ds. F.H. Welbedacht, Sneek

  Collecte:  1: diaconie   2e: kerk

 • zo
  04
  sep
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e: diaconie   2e: kerk

 • zo
  11
  sep
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. A. Vriend, Ouwsterhaule

  Collecte:  1e: project Heilig Avondmaal    2e : onderhoud orgels

 • zo
  11
  sep
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen, dorpshuis
 • zo
  18
  sep
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I da. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e: vredesweek   2e: kerk

 • zo
  25
  sep
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I da. Gerda Keijzer & pastor Anneke Adema

  Collect:  1e: bloemenfonds   2e: onderhoud orgels

 • zo
  02
  okt
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. P.J. Lindhout, Joure

  Collecte:  1e: kerk en Israël   2e: jeugdwerk eigen gemeente

 • zo
  02
  okt
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen, dorpshuis
 • zo
  09
  okt
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e: doel door commissie    2e: onkosten dienst

 • zo
  16
  okt
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema

  Collecte:   1e: wereld armoededag    2e: kerk

 • zo
  23
  okt
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I mevr. D. van Doodewaard, Lelystad

  collecte:  1e: diaconie    2e: onderhoud orgels

 • zo
  30
  okt
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e: NBG   2e: onkosten dienst

  Meer informatie over Ichthus via Facebook https://www.facebook.com/gospelband.ichthus

 • wo
  02
  nov
  2016
  19.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema

  Collecte;   1e diaconie    2e: onderhoud gebouwen

 • zo
  06
  nov
  2016
  10.30 uurSt. Nicolaasga I pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e: vrienden van Maeykehiem    2e: kerk

 • zo
  13
  nov
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I ds. L. de Ruiter, Drachten

  Collecte:  1e: project Heilig Avondmaal   2e: kerk

 • zo
  20
  nov
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer & pastor Anneke Adema

  Collecten:  1e: diaconie   2e: onderhoud gebouwen

 • zo
  27
  nov
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecten:  1e: diaconie    2e: kerk

 • zo
  04
  dec
  2016
  9.30 uurTjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecten:   1e: diaconie   2e: kerk

 • zo
  11
  dec
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema

  Collecten:  1e diaconie  2e: kerk

 • zo
  18
  dec
  2016
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. G. Groeneveld, Parrega

  Collecten:  1e: diaconie   2e:  kerk

  1

  Onder de titel “As de rabby sjongt “ werkt Lechajim op zondag 18 december mee aan de kerkdienst  in St. Nicolaasga. In deze dienst is ook ruimte voor samenzang.  In “As de rabby sjongt” worden Joodse liederen en muziek op luchtige wijze afgewisseld met verhalen en grappen. Geloof en levenswijsheid, vreugde en verdriet komen naar voren, geïnspireerd door de traditie van het Chassidim, een beweging van vromen uit het Jodendom, die er al waren in de tijd van Jezus.

 • za
  24
  dec
  2016
  20.30 uurTjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecten:  1e: kinderen in de knel   2e:   kerk

 • zo
  25
  dec
  2016
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema

  Collecten:  1e: kinderen in de knel  2e: onderhoud gebouwen

 • za
  31
  dec
  2016
  19.30 uurSt. Nicolaasga I ds. S. Cnossen, Scharnegoutum

  Collecten:  1e: diaconie   2e:  kerk

 • zo
  01
  jan
  2017
  10.00 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e diaconie   2e:  kerk

 • zo
  08
  jan
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I ds. O.C. Kerssen, Sloten

  Collecten:  1e: gez. diaconieën en Caritas   2e: kerk

 • za
  14
  jan
  2017
  19.30 uurRK kerk te St. Nicolaasga
 • zo
  15
  jan
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. M.C. Mook, Sneek

   

  Hieronder kunt u de opname beluisteren:

  Collecten:  1e: diaconie   2e: kerk

 • zo
  22
  jan
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecten:  1e: Doel H.A. Project     2e: Onderhoud gebouwen

 • zo
  29
  jan
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema

  Collecten:  1e: project diaconie   2e:  kerk

 • do
  02
  feb
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  05
  feb
  2017
  10.00 uurRK kerk St. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer en pastor Annie Schothorst
 • zo
  12
  feb
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. J.H. van der mark, Wolvega

  Collecten:  1e: diaconie   2e: kerk

 • do
  16
  feb
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  19
  feb
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I ds. R. Bosman-Romkema, Woudsend

  Collecten:  1e: diaconie  2e: kerk

 • zo
  26
  feb
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. S. Cnossen, Scharnegoutum

  Collecten:  1e: diaconie   2e: kerk

 • do
  02
  mrt
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Arnold Vriend
 • zo
  05
  mrt
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:   1e 40 dagenproject   2e onderhoud orgels

 • wo
  08
  mrt
  2017
  19.30 uurTjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e diaconie   2e kerk

 • zo
  12
  mrt
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Sara de Vries - Terpstra, Sint Johannesga

  Collecte:  1e 40 dagenproject  2e kerk

 • do
  16
  mrt
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  19
  mrt
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e 40 dagenproject  2e kerk

 • zo
  26
  mrt
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I ds. Kl. van der kamp, Zwolle

  Collecte:  1e 40 dagenproject  2e onderhoud gebouwen

 • do
  30
  mrt
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  02
  apr
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. J.H. Hamoen, Joure

  Collecte:  1e  40 dagenproject  2e  kerk

 • zo
  09
  apr
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e 40 dagenproject   2e  jeugdwerk eigen gemeente

 • do
  13
  apr
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Arnold Vriend
 • do
  13
  apr
  2017
  19.30 uurTjerkgaast I ds. Gerda Keijzer & pastor Anneke Adema

  Collecte: 1e. Project diaconie   2e Kerk

 • vr
  14
  apr
  2017
  19.30 uurSt. Nicolaasga I passiedienst verzorgt door gemeenteleden
 • za
  15
  apr
  2017
  20.30 uur Tjerkgaast I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  16
  apr
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema

  collecte:  1e CJOP   2e: onderhoud gebouwen

 • do
  20
  apr
  2017
  10.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema
 • zo
  23
  apr
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. A. van der Honing, Joure

  Collecte:  1e gez. diaconieën/Caritas    2e:  Kerk

 • zo
  30
  apr
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I ds. G. Roggeveen, Easterein

  Collecte:  1e diaconie  2e: kerk

 • zo
  07
  mei
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e: KIA, miss. werk  2e: kerk

 • do
  11
  mei
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  14
  mei
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen, ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  doel door Paedwizer   2e: onkosten dienst

 • zo
  21
  mei
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I mevr. T. Hoekstra-Boot, Hoogeveen

  Collecte:  1e: KIA catechisatie en educatie   2e: kerk

 • do
  25
  mei
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • do
  25
  mei
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda keijzer

  Collecte  1e: nog te bepalen  2e: kerk

 • zo
  28
  mei
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I dhr. U. Zwaga, Goutum

  Collecte:  weeshuis   2e: kerk

 • zo
  04
  jun
  2017
  10.00 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e: KIA project  2e: onkosten dienst

 • do
  08
  jun
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  11
  jun
  2017
  10.30 uurIdskenhuizen

  Collecte:  1e: KIA werelddiaconaat  2e: onkosten dienst

 • zo
  18
  jun
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. L.P. Cnossen, Oosterwolde

  Collecte:  1e: binnenlands diaconaat   2e: onderhoud gebeouwen

 • do
  22
  jun
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Arnold Vriend
 • zo
  25
  jun
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I voorganger van World Vision

  Collecte: door commissie te bepalen   2e: kerk

 • zo
  02
  jul
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e Bloemenfonds   2e Kerk

 • do
  06
  jul
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  09
  jul
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I pastor Willy Marskamp

  Collecte:  1e Diaconie   2e Kerk

 • zo
  16
  jul
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I ds. Y. Slik, Balk

  Collecte:  KIA project Myanmar   2e Kerk

 • do
  20
  jul
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Arnold Vriend
 • zo
  13
  aug
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I mevr. T. Hoekstra - Boot, Hoogeveen

  Collecte:  1e  KIA Eredienst   2e  Onderhoud orgels

 • do
  17
  aug
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  20
  aug
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. J. van den mark, Wolvega

  Collecte:  1e KIA zending   2e kerk

 • zo
  27
  aug
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e diaconie  2e kerk

 • do
  31
  aug
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  03
  sep
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda keijzer

  Collecte:  1e diaconie   2e onderhoud gebouwen

 • zo
  10
  sep
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e Jeugdwerk eigen gemeente   2e kerk

 • do
  14
  sep
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Arnold Vriend
 • zo
  17
  sep
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I ds. G. Martens, Bontebok

  Collecte:   1e KIA Vredeweek   2e kerk

 • zo
  24
  sep
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e diaconie   2e jeugdwerk eigen gemeente

 • do
  28
  sep
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  01
  okt
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I dhr. U. Zwaga, Goutum

  Collecte:  KIA Kerk en Israël   2e kerk

 • zo
  08
  okt
  2017
  10.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:   diaconie   2e onkosten dienst

 • do
  12
  okt
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Arnold Vriend
 • zo
  15
  okt
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e KIA werelddiaconaat    2e  kerk

 • zo
  22
  okt
  2017
  10.30 uurst. Nicolaasga I pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e vrienden van Maeykehiem   2e  kerk

 • do
  26
  okt
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  29
  okt
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e NBG  2e onkosten dienst

 • wo
  01
  nov
  2017
  19.30 uurTjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e KIA project diaconie   2e kerk

 • zo
  05
  nov
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:   1e bloemenfonds   2e kerk

 • do
  09
  nov
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  12
  nov
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer

  Collecte: 1e  Project HA   2e Kerk

 • zo
  19
  nov
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I ds. S. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum

  Collecte:  1e diaconie,   2e  kerk

 • do
  23
  nov
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  26
  nov
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e diaconie   2e  kerk

 • zo
  03
  dec
  2017
  09.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e diaconie,   2e kerk

 • zo
  03
  dec
  2017
 • do
  07
  dec
  2017
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Arnold Vriend
 • zo
  10
  dec
  2017
  9.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema

  Collecte:   1e KIA pastoraat   2e kerk

 • zo
  17
  dec
  2017
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Fr. de Hoop, Hommerts

  Collecte:  1e diaconie,   2e kerk

 • zo
  24
  dec
  2017
  20.30 uur Tjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e Kinderen in de Knel,   2e kerk

 • ma
  25
  dec
  2017
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:   1e diaconie,   2e kerk

 • zo
  31
  dec
  2017
  19.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:   1e diaconie,   2e kerk

 • ma
  01
  jan
  2018
  10.00 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema

  Collecte: 1e diaconie     2e kerk

 • zo
  07
  jan
  2018
  9.30 uur Tjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e  bloemenfonds   2e  kerk

 • zo
  14
  jan
  2018
  9.30 uurst. Nicolaasga I ds. M.C. Mook, Sneek

  Collecte:  1e  diaconie    2e  kerk

 • zo
  21
  jan
  2018
  10.00 uurRK-kerk I Pastor Annkeke Adema en ds. A. Vriend

  Collecte:   1e doelcollecte   2e  onderhoud gebouwen

 • zo
  28
  jan
  2018
  9.30 uur Tjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e project diaconie   2e  catechese en educatie

 • zo
  04
  feb
  2018
  09.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  KIA werelddiaconaat  2e kerk

 • zo
  11
  feb
  2018
  09.30 uurst. Nicolaasga I pastor Anneke Adema

  Collecte:   1e  catechese en educatie    2e  onkosten dienst

 • zo
  18
  feb
  2018
  09.30 uurTjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e  project 40 dagentijd   2e kerk

 • zo
  25
  feb
  2018
  09.30 uurIdskenhuizen I ds. P. Nijssen, Heerenveen

  Collecte:  1e project 40 dagentijd   2e kerk

 • do
  01
  mrt
  2018
  10.30 uurkapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  04
  mrt
  2018
  9.30 uurst. Nicolaasga I pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e project 40 dagen  2e onderhoud orgels

 • zo
  11
  mrt
  2018
  9.30 uur Tjerkgaast I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  1e project 40-dagen  2e kerk

 • wo
  14
  mrt
  2018
  19.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  project 40-dagentijd   2e kerk

 • do
  15
  mrt
  2018
  10.30 uurkapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  18
  mrt
  2018
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Y. Slik, Balk

  Collecte:  40-dagenproject  2e eigen jeugdwerk

 • zo
  25
  mrt
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e project 40-dagentijd  2e kerk

 • ma
  26
  mrt
  2018
  19.30 uurSt. Nicolaasga I pastor Anneke Adema en mevr. Riekie Witteveen
 • di
  27
  mrt
  2018
  19.30 uurSt. Nicolaasga I pastor Anneke Adema en mevr. Riekie Witteveen
 • wo
  28
  mrt
  2018
  19.30 uurSt. Nicolaasga I pastor Anneke Adema en mevr. Riekie Witteveen
 • do
  29
  mrt
  2018
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. A. Vriend
 • do
  29
  mrt
  2018
  19.30 uurTjerkgaast I ds. Gerda Keijzer & pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e project 40-dagen  2e kerk

 • vr
  30
  mrt
  2018
  19.30 uurIdskenhuizen I verzorgt door gemeenteleden
 • za
  31
  mrt
  2018
  20.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema
 • zo
  01
  apr
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema

  Collecte:  1e project 40-dagentijd  2e onderhoud gebouwen

 • zo
  08
  apr
  2018
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. M. Mink, Kollumerzwaag

  Collecte:  gez. diaconieën en Caritas   2e kerk

 • do
  12
  apr
  2018
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  15
  apr
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer

  Collecte:  doel Paedwizer  2e onkosten dienst

 • zo
  22
  apr
  2018
  9.30 uurTjerkgaast I ds. S. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum
 • do
  26
  apr
  2018
  10.30 uurkapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  29
  apr
  2018
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  06
  mei
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer
 • do
  10
  mei
  2018
  9.30 uurtjerkgaast I pastor Anneke Adema
 • zo
  13
  mei
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I pastor Anneke Adema
 • do
  17
  mei
  2018
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. A. Vriend
 • zo
  20
  mei
  2018
  10.00 uurst. Nicolaasga I pastor Anneke Adema
 • zo
  27
  mei
  2018
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer
 • do
  31
  mei
  2018
  10.30 uurkapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  03
  jun
  2018
  9.30 uurTjerkgaast I dhr. U. Zwaga, Mantgum
 • zo
  10
  jun
  2018
  10.30 uurIdskenhuizen I Verzorgd door 18+ catechesegroep
 • do
  14
  jun
  2018
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. A. Veldhuizen
 • zo
  17
  jun
  2018
  9.30 uurst. Nicolaasga I pastor Anneke Adema
 • zo
  24
  jun
  2018
  10.00 uurUlesprong I o.a. ds. Sara de Vries - Terpstra
 • do
  28
  jun
  2018
  10.30 uurKapel Doniahiem I ds. Arnold Vriend
 • zo
  01
  jul
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. M. Mink, Kollumerzwaag
 • do
  12
  jul
  2018
  11.00 uurKapel Doniahiem I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  15
  jul
  2018
 • zo
  15
  jul
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. De Heer, Oosterzee
 • zo
  22
  jul
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keizer
 • do
  26
  jul
  2018
  11.00 uurKapel Doniahiem I ds. Arnold Vriend
 • zo
  29
  jul
  2018
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  05
  aug
  2018
  9.30 uurTjerkgaast I ds. Y. Slik, Balk
 • do
  09
  aug
  2018
  11.00 uurKapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  12
  aug
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I mevr. W. Marskamp, Dronten
 • zo
  19
  aug
  2018
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. F.H. Welbedacht, Sneek
 • do
  23
  aug
  2018
  11.00 uurKapel Doniahiem I ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  26
  aug
  2018
  9.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema
 • zo
  02
  sep
  2018
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  09
  sep
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer
 • do
  13
  sep
  2018
  11.00 uurKapel Doniahiem I pastor Anneke Adema
 • zo
  16
  sep
  2018
  9.30 uurTjerkgaast I ds. S. Baaijen-Op 't Land, Oosterzee
 • zo
  23
  sep
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer & Pastor Anneke Adema
 • zo
  30
  sep
  2018
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. S. de Jong, Joure
 • zo
  07
  okt
  2018
  9.30 uurTjerkgaast I pastor Anneke Adema
 • zo
  14
  okt
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  21
  okt
  2018
  9.30 uurSt. Nicolaasga I ds. E. vd Sluis, Joure
 • zo
  28
  okt
  2018
  9.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer
 • zo
  04
  nov
  2018
  10.30 uurIdskenhuizen I ds. Gerda Keijzer
 • wo
  07
  nov
  2018
  19.30 uurTjerkgaast I mevr. W. Marskamp, Dronten
 • zo
  18
  nov
  2018
  9:30 uurTjerkgaast | ds. M. C. Mook, Sneek
 • zo
  25
  nov
  2018
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema
 • zo
  02
  dec
  2018
  19:30 uurSt. Nicolaasga | ds. Aart Veldhuizen, Langweer
 • zo
  02
  dec
  2018
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  09
  dec
  2018
  9:30 uurTjerkgaast | ds. A. C. Veldhuizen, Langweer
 • zo
  16
  dec
  2018
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  23
  dec
  2018
  9:30 uurSt. Nicolaasga | dhr. S. de Jong, Joure
 • ma
  24
  dec
  2018
  20:30 uurTjerkgaast | pastor Anneke Adema
 • di
  25
  dec
  2018
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  30
  dec
  2018
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • ma
  31
  dec
  2018
  19:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • di
  01
  jan
  2019
  10:00 uurDoniahiem | pastor Anneke Adema
 • zo
  06
  jan
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | pastor Anneke Adema
 • zo
  13
  jan
  2019
  10:00 uurR. K. kerk St. Nicolaasga | pastor A. Schothorst en ds. Gerda Keijzer | m.m.v. Dedicated to God uit Emmeloord
 • zo
  20
  jan
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. Aart Veldhuizen, Langweer
 • zo
  27
  jan
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | dhr. U. Zwaga, Mantgum
 • zo
  03
  feb
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  10
  feb
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | Mw. J. Hania - v. d. Kooi, Sneek
 • zo
  17
  feb
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer en ds. Aart Veldhuizen, Langweer
 • zo
  24
  feb
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  03
  mrt
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. M. C. Mook, Sneek
 • zo
  10
  mrt
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • wo
  13
  mrt
  2019
  19:30 uurSt. Nicolaasga | ds. Y. Slik, Balk
 • zo
  17
  mrt
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | pastor Anneke Adema
 • zo
  24
  mrt
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | da. M. Mink, Leeuwarden
 • zo
  31
  mrt
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  07
  apr
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  14
  apr
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • ma
  15
  apr
  2019
  19:30 uurSt. Nicolaasga | pastor Anneke Adema
 • di
  16
  apr
  2019
  19:30 uurSt. Nicolaasga | pastor Anneke Adema
 • wo
  17
  apr
  2019
  19:30 uurSt. Nicolaasga | pastor Anneke Adema
 • do
  18
  apr
  2019
  19:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • vr
  19
  apr
  2019
 • za
  20
  apr
  2019
  20:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema
 • zo
  21
  apr
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  28
  apr
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. S. Cnossen - Hoekzema, Scharnegoutum
 • zo
  05
  mei
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | Gospelgroep "In His Name", Drachten
 • zo
  12
  mei
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | da. M. Mink, Leeuwarden
 • zo
  19
  mei
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  26
  mei
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • do
  30
  mei
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  02
  jun
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  09
  jun
  2019
  10:00 uurSt. Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  16
  jun
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | mevr. B. Posthumus, Lemmer
 • zo
  23
  jun
  2019
  10:30 uurIdskenhuizen | Rock Steady dienst
 • zo
  30
  jun
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | Da. S. Baaijen - Op 't Land, Oosterzee
 • zo
  07
  jul
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  14
  jul
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | Dr. D. Visser, Harlingen
 • zo
  21
  jul
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  28
  jul
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | dhr. U. Zwaga, Mantgum
 • zo
  04
  aug
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  11
  aug
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | mevr. W. Marinus, Garijp
 • zo
  18
  aug
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | mevr. M. Marskamp, Dronten
 • zo
  25
  aug
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | Ds. P. K. Pit, Drachten
 • zo
  01
  sep
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | pastor Anneke Adema
 • zo
  08
  sep
  2019
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. A. Veldhuizen, Langweer
 • zo
  15
  sep
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | mw. J. Hania - van der Kooi, Sneek
 • zo
  22
  sep
  2019
  9:30 uurSt. Nyk bij Maeykehiem | pastor Anneke Adema
 • zo
  29
  sep
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | pastores Geertje van der Meer en ds. Gerda Keijzer
 • zo
  06
  okt
  2019
  9:30 uurSint Nicolaasga | dhr. S. de Jong, Joure
 • zo
  13
  okt
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  20
  okt
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | pastor Anneke Adema
 • zo
  27
  okt
  2019
  9:30 uurSint Nicolaasga | mevr. E. Stellingwerf - Vinke, Echtenerbrug
 • zo
  03
  nov
  2019
  10:30 uurIdskenhuizen
 • zo
  10
  nov
  2019
  9:30 uurSint Nicolaasga | Anneke Adema
 • zo
  17
  nov
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | ds. T.J. de Heer, Oosterzee
 • zo
  24
  nov
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  01
  dec
  2019
  19:30 uurSint Nicolaasga | Rooms katholieke kerk
 • zo
  01
  dec
  2019
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  08
  dec
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | pastor Anneke Adema
 • zo
  15
  dec
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  22
  dec
  2019
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • di
  24
  dec
  2019
  18:45 uurIdskenhuizen | kerstnachtdienstcommissie
 • wo
  25
  dec
  2019
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  29
  dec
  2019
  9:30 uurTjerkgaast | da. M. Mink, Leeuwarden
 • di
  31
  dec
  2019
  19:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • wo
  01
  jan
  2020
  10:00 uurDoniahiem, Sint Nicolaasga | pastor Geertje van der Meer
 • zo
  05
  jan
  2020
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  12
  jan
  2020
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  19
  jan
  2020
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  26
  jan
  2020
  11:00 uurSint Nicolaasga (Rooms katholieke kerk) | ds. Gerda Keijzer en pastoor R. Hoogma
 • zo
  02
  feb
  2020
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  09
  feb
  2020
  9:30 uurSint Nicolaasga | mw. Betty Posthumus, Lemmer
 • zo
  16
  feb
  2020
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  23
  feb
  2020
  9:30 uurIdskenhuizen | mw. Jannie van Koten, Idskenhuizen
 • zo
  01
  mrt
  2020
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • wo
  11
  mrt
  2020
  19:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  15
  mrt
  2020
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. G. Venhuizen, Nijensleek
 • zo
  03
  okt
  2021
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Yvonne Slik, Balk
 • zo
  10
  okt
  2021
  09:30Kerk Idskenhuizen | Ds. Gerda Keijzer

  Op deze zondagmorgen wil de kerkenraad graag met u in gesprek gaan over de kerkdiensten. Want in deze coronatijd zijn er dingen veranderd in ons kerkzijn. We hebben de laatste anderhalf jaar voornamelijk kerkdiensten gehouden in Idskenhuizen, omdat we opnames maken en we vanuit Idskenhuizen gemakkelijk kunnen streamen. Het maken en uitzenden van de opnames was voor ons een nieuwe situatie die we moesten uitproberen en er is in de afgelopen anderhalf jaar veel werk verricht door de technici en veel ervaring opgedaan. We weten nu wat we technisch gezien aankunnen en wat niet kan. Op grond van die ervaringen moeten we bekijken hoe we verder gaan. De online-kerkdiensten worden goed bekeken. Dat zal ook na corona voor een deel zo blijven. Daarom willen we doorgaan met het maken van opnames met beeld en geluid. Maar we willen ook weer gaan kerken in de gebouwen in Tjerkgaast en St. Nicolaasga. Samen met u willen we de mogelijkheden gaan bespreken. Om zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming te betrekken, hebben we besloten geen gemeenteavond te houden, maar u op deze morgen uit te nodigen na de kerkdienst.

 • zo
  17
  okt
  2021
  09:30 uurKerk Idskenhuizen | Pastor Geertje van der Meer
 • zo
  24
  okt
  2021
  10:00 uurKerk Idskenhuizen | Pastor Geertje van Meer, Linda Wind en Jannie v. Koten

  Op zondag 24 oktober beginnen we met een eerste pilot dienst in het kader van vieringen meer gericht op de beleving van de jongere generaties. Dit houdt in een iets andere opzet van een dienst en iets andere muziekkeuze. We proberen de dienst zo vorm te geven dat kinderen en jongeren ook goed mee doen. Voor de jongste kinderen zal de leiding van de kindernevendienst aanwezig zijn maar ook zij doen zoveel mogelijk mee. Een dienst dus voor het hele gezin waarbij natuurlijk ook mensen welkom zijn die wat ouder zijn. Het is de bedoeling dat dergelijke diensten vaker en met enige regelmaat zullen gaan plaatsvinden. Deze diensten beginnen dan om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie en horen we graag jullie commentaar. Want het zal in het begin echt even zoeken zijn wat past bij de jongere generaties van deze gemeente. Daar kunnen we jullie meedenken en -doen goed bij gebruiken want uiteindelijk moet het vieren en gemeente-zijn van de toekomst gedragen worden door de jongere generaties.

  Jannie van Koten, Linda Wind, Geertje van der Meer

 • zo
  31
  okt
  2021
  09:30 uurKerk Idskenhuizen | Ds. Inge de Rouwe uit Ten Boer
 • wo
  03
  nov
  2021
  18.30 uurIdskenhuizen | pastor Anneke Adema en ds. Gerda Keijzer

  Deze keer willen we het even anders dan anders doen: Het wordt een bijzondere dienst.

  We komen bij elkaar voor een (eenvoudige) maaltijd. Het eten wordt afgewisseld door gebeden, woorden en gedichten die te maken hebben met Dankdag.

  We beginnen om 18.30 en zal ongeveer een uur duren.

  We nemen, zoals gewoonlijk, producten mee die we naar de voedselbank brengen.

  Het is in de kerk van Idskenhuizen. Afhankelijk van het aantal deelnemers in de kerkzaal of in de koffie zaal.

  Omdat we een maaltijd houden willen we graag weten hoeveel mensen er komen.

  U kunt zich opgeven bij: Anneke Adema, tel. 0650868890 , email annekeadema@hotmail.com

  Of bij Gerda Keijzer, email stoel-keijzer@planet.nl (liefst voor 27 oktober)

  Het zou mooi zijn als u/jij zou aanschuiven.

  Ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema

 • zo
  07
  nov
  2021
  9:30 uurIdskenhuizen | mevr. Linda Wind, Follega
 • zo
  14
  nov
  2021
  9:30 uurIdskenhuizen | pastor Anneke Adema
 • zo
  21
  nov
  2021
  9:30 uurIdskenhuizen | pastor Geertje van der Meer en ds. Gerda Keijzer
 • zo
  28
  nov
  2021
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Venhuizen, Nijensleek
 • zo
  30
  jan
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. G. Martens
 • zo
  06
  feb
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  13
  feb
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Y. Slik, Balk
 • zo
  20
  feb
  2022
  09:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  27
  feb
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. W. Warnar
 • zo
  06
  mrt
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • wo
  09
  mrt
  2022
  19:30 uurIdskenhuizen | Mevr. Betty Posthumus
 • zo
  13
  mrt
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  20
  mrt
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. G. Martens
 • zo
  27
  mrt
  2022
  10:30 uurIdskenhuizen | Geertje vd Meer, Linda Wind en Gerda Keijzer
 • zo
  03
  apr
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. G. Venhuizen
 • zo
  10
  apr
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • ma
  11
  apr
  2022
  19:30 uurSt. Nicolaasga | Anneke Adema
 • di
  12
  apr
  2022
  19:30 uurSt. Nicolaasga | Anneke Adema
 • wo
  13
  apr
  2022
  19:30 uurSt. Nicolaasga | Anneke Adema
 • do
  14
  apr
  2022
  19:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • vr
  15
  apr
  2022
  19:30 uurSt. Nicolaasga | ds. G. Venhuizen
 • za
  16
  apr
  2022
  20:30 uurIdskenhuizen | Anneke Adema
 • zo
  17
  apr
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  24
  apr
  2022
  9:30 uurSt. Nicolaasga | ds. W. Warner
 • zo
  01
  mei
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  08
  mei
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  15
  mei
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Y. Slik
 • zo
  22
  mei
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. M. de Zeeuw
 • do
  26
  mei
  2022
  9:30 uurLangweer | ds. G. Keijzer
 • zo
  29
  mei
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | Mevr. L. Versluis
 • zo
  05
  jun
  2022
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  12
  jun
  2022
  10:00 uurSint Nicolaasga "de Ulesprong"
 • zo
  19
  jun
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer en pastor Geertje vd Meer
 • zo
  26
  jun
  2022
  9:30 uurSint Nicolaasga | Mevr. B. Posthumus
 • zo
  03
  jul
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  17
  jul
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  24
  jul
  2022
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Y. Slik
 • zo
  31
  jul
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. W. Warnar
 • zo
  07
  aug
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | Mevr. L. Versluis
 • zo
  14
  aug
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | Mevr. J. Hania - v.d. Kooi
 • zo
  21
  aug
  2022
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  28
  aug
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  04
  sep
  2022
  9:30 uurTjerkgaast | ds. F. de Hoop
 • zo
  11
  sep
  2022
  9:00 uurLangweer | ds. G. Keijzer & ds. A. Veldhuizen
 • zo
  18
  sep
  2022
  9:30 uurSint Nicolaasga | Mevr. B. Posthumus
 • zo
  25
  sep
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  02
  okt
  2022
  9:30 uurTjerkgaast | ds. G. Venhuizen
 • zo
  09
  okt
  2022
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  16
  okt
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. G. Martens
 • zo
  23
  okt
  2022
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Y. Slik
 • zo
  30
  okt
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | mevr. Linda Wind en Jannie van Koten
 • wo
  02
  nov
  2022
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  06
  nov
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  13
  nov
  2022
  10:30 uurSint Nicolaasga | pastor Anneke Adema
 • zo
  20
  nov
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  27
  nov
  2022
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  04
  dec
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. G. Martens
 • zo
  11
  dec
  2022
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  18
  dec
  2022
  9:30 uurLangweer
 • za
  24
  dec
  2022
  20:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  25
  dec
  2022
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • za
  31
  dec
  2022
  19:30 uurSint Nicolaasga | pastor Anneke Adema
 • zo
  01
  jan
  2023
  10:00 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  08
  jan
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  15
  jan
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  22
  jan
  2023
  Rooms katholieke kerk Sint Nicolaasga
 • zo
  29
  jan
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  05
  feb
  2023
  10:00 uurIdskenhuizen | ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  12
  feb
  2023
  10:00 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  19
  feb
  2023
  10:00 uurIdskenhuizen | ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  26
  feb
  2023
  10:00 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  05
  mrt
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. G. Venhuizen
 • wo
  08
  mrt
  2023
  19:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  12
  mrt
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  19
  mrt
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | mevr. G. vd Meer
 • zo
  26
  mrt
  2023
  10:30 uurIdskenhuizen | mevr. Linda Wind en Jannie van Koten
 • zo
  02
  apr
  2023
 • ma
  03
  apr
  2023
  19:30 uurSint Nicolaasga | pastor Anneke Adema
 • di
  04
  apr
  2023
  19:30 uurSint Nicolaasga | pastor Anneke Adema
 • wo
  05
  apr
  2023
  19:30 uurSint Nicolaasga | pastor Anneke Adema
 • do
  06
  apr
  2023
  19:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • vr
  07
  apr
  2023
  19:30 uurIdskenhuizen | pastor Anneke Adema
 • za
  08
  apr
  2023
  19:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  09
  apr
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  16
  apr
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. G. Venhuizen
 • zo
  23
  apr
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  30
  apr
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | mevr. B. Posthumus
 • zo
  07
  mei
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  14
  mei
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Y. Slik
 • do
  18
  mei
  2023
  10:00 uurIdskenhuizen | ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  21
  mei
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | mevr. B. Posthumus
 • zo
  28
  mei
  2023
  10:00 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  04
  jun
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. G. Venhuizen
 • zo
  11
  jun
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  18
  jun
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  25
  jun
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | mevr. B. Posthumus
 • zo
  02
  jul
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  09
  jul
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. G. Venhuizen
 • zo
  16
  jul
  2023
  10:30 uurIdskenhuizen | mevr. Linda Wind en Jannie van Koten
 • zo
  23
  jul
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Y. Slik
 • zo
  30
  jul
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  06
  aug
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. G. Venhuizen
 • zo
  13
  aug
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. G. Martens
 • zo
  20
  aug
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | mevr. A. Adema
 • zo
  27
  aug
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  03
  sep
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | mevr. B. Posthumus
 • zo
  10
  sep
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. J. Weij
 • zo
  17
  sep
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | ds. G. Venhuizen
 • zo
  24
  sep
  2023
  9:30 uurLangweer | ds. Gerda Keijzer en ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  01
  okt
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. W. Warnar
 • zo
  08
  okt
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  15
  okt
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | ds. G. Martens
 • zo
  22
  okt
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | mevr. G. van der Meer
 • zo
  29
  okt
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • wo
  01
  nov
  2023
  18:30 uurIdskenhuizen | mevr. A. Adema
 • zo
  05
  nov
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  12
  nov
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Y. Slik
 • zo
  19
  nov
  2023
  10:30 uurSint Nicolaasga | mevr. A. Adema
 • zo
  26
  nov
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  03
  dec
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  10
  dec
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  17
  dec
  2023
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  24
  dec
  2023
  20:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  24
  dec
  2023
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • ma
  25
  dec
  2023
  10:00 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  31
  dec
  2023
  9:30 uurTjerkgaast | mevr. A. Adema
 • ma
  01
  jan
  2024
  10:00 uurSint Nicolaasga, Doniahiem | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  07
  jan
  2024
  9:30 uurSint Nicolaasga | mevr. A. Adema
 • zo
  14
  jan
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  21
  jan
  2024
  10:00 uurSint Nicolaasga, Heilige Nicolaaskerk | ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  28
  jan
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  04
  feb
  2024
  11.00 uurIdskenhuizen | Werkgroep de Ferbining
 • zo
  11
  feb
  2024
  9:30 uurTjerkgaast | ds. G. Martens
 • zo
  18
  feb
  2024
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  25
  feb
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  03
  mrt
  2024
  9:30 uurTjerkgaast | ds. G. Venhuizen
 • zo
  10
  mrt
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | mevr. B. Posthumus
 • wo
  13
  mrt
  2024
  19:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  17
  mrt
  2024
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  24
  mrt
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | mevr. L. Wind
 • ma
  25
  mrt
  2024
  19:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • di
  26
  mrt
  2024
  19:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • wo
  27
  mrt
  2024
  19:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • do
  28
  mrt
  2024
  19:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • vr
  29
  mrt
  2024
  19:30 uurIdskenhuizen | mevr. A. Adema
 • za
  30
  mrt
  2024
  19:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  31
  mrt
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  07
  apr
  2024
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. G. Martens
 • zo
  14
  apr
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  21
  apr
  2024
  9:30 uurTjerkgaast | ds. W. Warnar
 • zo
  28
  apr
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | mevr. B. Posthumus
 • zo
  05
  mei
  2024
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • do
  09
  mei
  2024
  10:00 uurIdskenhuizen | ds. Y. Slik
 • zo
  12
  mei
  2024
  9:30 uurTjerkgaast | ds. F. de Hoop
 • zo
  19
  mei
  2024
  9:30 uurLangweer | ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  26
  mei
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | mevr. L. Wind
 • zo
  02
  jun
  2024
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  09
  jun
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. G. Venhuizen
 • zo
  16
  jun
  2024
  9:30 uurSint Nicolaasga | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  23
  jun
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Aart Veldhuizen
 • zo
  30
  jun
  2024
  9:30 uurTjerkgaast | ds. Gerda Keijzer
 • zo
  07
  jul
  2024
  9:30 uurIdskenhuizen | ds. Gerda Keijzer