4 november 2015 Dankstond

IMG_7785 (800x533)IMG_7791 (800x533)

In deze dienst ging onze eigen Pastor voor. Het ging over danken als werkwoord. Er werd stil gestaan bij twee Bijbelgedeelten. Een uit spreuken en een uit Marcus. Eerst leken de Bijbelgedeelten elkaars tegenpolen. In spreuken 6:6-11 moeten we actief bezig zijn en in Marcus 4: 26-29 mochten we rustig afwachten. Aan het eind van de overdenking was de conclusie dat de beide gedeelten elkaar aanvullen. Voor de dienst konden de gemeenteleden voedselproducten inleveren van het boodschappenlijstje van Dorcas. Er zijn heel wat producten binnen gekomen. Heel fijn.